Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beste aanvrager,

 

Voor u ligt het online aanvraag formulier voor COVID-19 steun.

Wij doen een beroep op u om dit formulier naar waarheid in te vullen.

De volgende categorieen komen in aanmerking voor COVID-19 steun:

 

  • Covid-werklozen: onder covid-werklozen  wordt verstaan, personen die tijdens de periode maart 2020 t/m heden niet werkzaam zijn (hun baan kwijt zijn geraakt door ontslag) vanwege de COVID-19 pandemie, geen economische activiteit ontplooien en in de periode oktober 2020 t/m december 2020 actief op zoek gegaan zijn naar een andere baan.
  • Personen met een verminderd inkomen: onder verminderd inkomen wordt verstaan, personen die nog in loondienst zijn maar vanwege de COVID-19 pandemie een minder salaris of geen salaris ontvangen en degenen die niet in loondienst zijn, die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben.
  • Kleine zelfstandigen: onder kleine zelfstandigen wordt verstaan personen die hun eigen economische onderneming exploiteren of zelfstandig een vak of professie uitoefenen en geen werknemers in dienst hebben.
  • Kleine/micro ondernemers:onder kleine/micro ondernemers wordt verstaan personen die hun eigen economische ondernemingen exploiteren en niet meer dan 20 werknemers inhuren en een netto omzet van minder dan SRD 6 miljoen per jaar hebben.
  • Middelgrote ondernemers:onder middelgrote ondernemers wordt verstaan personen die hun eigen economische ondernemingen exploiteren en meer dan 20 en minder dan 50 werknemers inhuren en een netto omzet van meer dan SRD 6 miljoen per jaar hebben.
  • Grote ondernemers: onder grote ondernemingen wordt verstaan die bedrijven die een netto omzet van meer dan SRD 24.000.000,- per jaar behalen en meer dan 50 personeelsleden in dienst hebben. 

 

Indien er onduidelijkheden zijn en/of meer informatie gewenst is om tot een eindselectie te geraken, zal er contact met u worden opgenomen.

Voor deze aanvraag komen niet in aanmerking: parastatalen, overheidsstichtingen, de centrale overheid, onderwijsinstellingen.

 


Ik ga hiermee akkoord

Uw Categorie

Uw Categorie

Selecteer uw form categorie